Aj o rok sa budeme foti a potom sa uvidíte aj tu.


Školský rok 2008/2009
Riaditežka školy: Mgr. Gabriela Kováčiková

1. ročník - triedna učitežka: Mgr. Gabriela Kováčiková


2. - 3. ročník - triedna učitežka: Mgr. Angelika Hrúziková


4. ročník - triedny učitež: Mgr. Martin Máčik


Školský klub detí - Iveta Čurgaliová


Školský rok 2007/2008
Školský rok 2006/2007

 
 

Školský rok 2005/2006


  
  


Školský rok 2004/2005
   


Školský rok 2003/2004
   


Školský rok 2002/2003
 


Školský rok 2001/2002
   


Školský rok 2000/2001
   


Školský rok 1999/2000