Školský klub detí

Školský klub my radi máme, veľmi často sa v ňom hráme.
Píšeme si úlohy, aj sa naučíme, pekný darček si však tiež rýchlo vyrobíme.
Hudba, spev aj tanec divý, stvárame tu občas divy.
Knižky, hry aj stavebnice, máme ich tu na tisíce.
Či sme vonku a či dnuká, od závisti každý puká,
keď sem nechodí s nami, závidí nám za dverami.