24.5.2009
Tentokrát pribudli fotografie z ŠKD, ako pracujeme na počítačoch, výtvarné práce, spoločné fotografie, záchranca života, sadenie stromčekov, Deň matiek a veľa iného.
8.2.2009
Pozrite si aký bol karneval.
21.12.2008
Nové akcie - Kúzelník, Pytagoriáda, Mikuláš a Pravý Mikuláš.
26.11.2008
Nové fotografie z návštevy bábkového divadla a múzea v Nitre.
1.11.2008
Nové školské akcie - Kúzelník a Európsky deň rodičov a školy.
17.7.2008
Pridané fotografie tried, upravená časť modelov, rozlúčka štvrtákov, účelové cvičenie, výtvarné práce žiakov, záver školského roka.
Pribudli nové školské akcie - návšteva dopravného ihriska, Deň polície a záchranárov, školský výlet.
Nové akcie - sadenie stromčekov a Deň matiek.
Pridané fotografie z ďalších školských akcií: Súťaž o najlepšiu grimasu; Návšteva knižnice; Návšteva múzea; Hviezdoslavov Kubín; Súťaž v tanci a v speve; Deň učiteľov; Divadelné predstavenie.
Nové fotografie z exkurzie v Nitre. Pribudli aj literárne práce v časopise, nové hry v telesnej výchove, v etickej výchove, v prírodovede aj v prvouke.
Opäť pribudlo niekoľko fotiek z našich akcií - Olympiáda a Maškarný ples. Pridané sú aj výtvarné práce žiakov. Nové pomôcky nájdeš v Mravčekovi v Dokumentoch.
Nové aktivity - Pytagoriáda a Zimné slávnosti.
2007
V časopise pribudli nové stránky - dokumenty a články.
V školských aktivitách sú opäť zmeny. Stránky sú ešte prehľadnejšie ako doteraz.
Úprava stránok pre prehliadač Internet Explorer, ktorý používa väčšina našich návštevníkov. Ja si však myslím, že oveľa lepším prehliadačom je Mozilla alebo Firefox.

Pribudli nové hádanky a iné novinky v Mravčeku.
VEĽKÁ ZMENA!!!
Všetky školské akcie sú usporiadané prehľadnejšie!
Pridané vystrihovačky - Snehuliak a Fiat 126.
Pridané fotografie z jedálne, z počítačovej učebne,
zo školského klubu a niekoľko výtvarných prác,
fotografie z výchovného koncertu v školskom roku 2007/2008.
Nové pomôcky v predmete matematika, prírodoveda, telesná výchova, slovenský jazyk, vlastiveda a pracovné vyučovanie. Pridané počítadlo návštev.
Zmeny na úvodnej stránke.