Kontakt

   Základná škola s 1.-4.roč., č. 323, 951 77 Ladice

    037/6317145

   zsladice @ mail.t-com.sk