Základná škola v Ladiciach Vás víta na svojich stránkach.


Základná škola
Ladice






NOVINKY

   


Informácie o škole



Fotogaléria výtvarných prác žiakov



Školský časopis Mravček - vtipy, hádanky, rozprávky, literárne práce, články, dokumenty, ...


Pomôcky k predmetom



Fotogaléria z jedálne počas desiat a obedov



Fotogaléria tried na konci školského roka



Fotogaléria školských aktivít - podujatia organizované školou, besedy, divadelné predstavenia, výlety, ...



Fotogaléria z vyučovania na PC



Z činnosti ŠKD
Optimalizované pre rozlíšenie 800x600

Posledná aktualizácia: 13.8. 2009


Zaujímavé stránky  Vyhotovil: (C) Mgr. Martin Máčik


Kontaktná adresa, telefón, e-mail, informácie Navštívte aj: zsladice.edupage.org